לא שלי, לקחתי מעמיחי

לא שלי, רק מצאתי אותו מונח אי שם בחדרי בבוקר מוקדם זה,
כאשר רעש אתר הבניה שסמוך לחלוני זרק אותי ממטתי מוקדם, לתוך מציאות זמנית שכל הזמן משתנה עם ובלי שליטה.

אִיש תָרְמִיל גַב / יהודה עמיחי
איש תרמיל גב בשוק, איש אח,
כמוני כמוך, איש חמור, איש גמל,
איש מלאך, כמוני כמוך,
זרועותינו חופשיות כמו כנפיים,
לעומתנו כל נושאי הסלים המלאים
הם עבדי עבדים מרותקים ונמשכים מטה.

איש תרמיל גב, איפה אתה חי?
כמוני, כמוך, אנחנו חיים במרחקים
שבין שכר ובין עונש.
ואיך אתה חי? ואיך אתה ישן בלילה?
על מה אתה חולם? האם בני האדם
שאתה אוהב עוד גרים באותם מקומות?

התרמילים שלנו, כמו מצנחים מקופלים
על הגב ובלילה ייפתחו לרווחה
כדי שנוכל לצנוח, מרחפים,
לתוך ריח ניחוח של זכירה ושכחה.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s